Menu Close

Bộ phận một cửa ở Đà Nẵng hoạt động trở lại từ sáng 20/4

Sáng 20/4 cơ quan này đã mở cửa trở lại để nhận hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp.

Bộ phận Một cửa thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 như: Giữ khoảng cách phù hợp trong giao tiếp đeo khẩu trang trong suốt quá trình làm việc; đo thân nhiệt, vệ sinh sát khuẩn cho công chức, viên chức và tổ chức, cá nhân, đến làm việc.

Ngoài ra, Đà Nẵng khuyến khích các tổ chức, cá nhân tiếp tục sử dụng các dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ https://dichvucong.danang.gov.vn.

Nguồn: kinhtedothi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *